redigere enkelt
publisere effektivt


Nasjonal tjenestekatalog lansert!

(02.06.2004) Kommuneforlaget lanserte i dag Nasjonal tjenestekatalog. Med denne tjenesten får kommunene tilgang til tjenestebeskrivelser av svært høy kvalitet, med tekster som vedlikeholdes kontinuerlig. Det er InfoRed som har utviklet Nasjonal tjenestekatalog for Kommuneforlaget.

Nasjonal tjenestekatalog (NTK) er en sentral database som inneholder beskrivelser av de tjenestene som kommunen yter overfor sine innbyggene innen kommunale tjenesteområder som blant annet skole, helse og tekniske tjenester. NTK vil etter hvert også bygges ut med statlige tjenester. Beskrivelsene følger en fast struktur og gir en unik oversikt over tjenestetilbudet ? til nytte for både innbygger, servicekontor og saksbehandler.

Nasjonal tjenestekatalog bygger på Statskonsults mal «Til tjeneste!» og er en fullstendig implementering av den feltinndelingen som fremkommer der.Ansvarlig: Steinar Brun

Produkter

InfoRed | PUBLISERING
InfoRed | NYHETER
InfoRed | BILDEDATABASE
InfoRed | FORUM
InfoRed | BRUKERUNDERSØKELSE
InfoRed | MØTEROM
InfoRed | TJENESTEKATALOG
InfoRed | TELEFONKATALOG
InfoRed | GULE LAPPER
InfoRed | LAG OG FORENING