redigere enkelt
publisere effektivt

Lokale verktøy for arbeid med tjenestebeskrivelser
Viktig å stille krav til verktøyene!

(01.10.2007) At kommunene skal gi korrekt, lettforståelig og nyttig informasjon til innbyggerne er en selvfølge. Med en lang rekke lovpålagte tjenester kan dokumentasjonsarbeidet framstå som svært omfattende. Det er da viktig å utnytte de muligheter som tilbys for å sikre god kvalitet og at selve arbeidet skjer så effektivt som mulig.

Å sikre korrekt, oppdatert og nyttig informasjon til innbyggerne er en av kommunenes viktigste oppgaver. Svært mange av kommunenes tjenster er lovpålagt, og innbyggerne skal forvente god kvalitet både i selve tjenesteytelsen, men også i informasjonen om tjenesten.

Gjennom Nasjonal tjenestekatalog gir Kommuneforlaget kommunene et svært godt utgangspunkt. Kommuneforlaget har en lang tradisjon i å utarbeide gode tekster og har et nettverk av fagpersoner som ikke en vanlig kommune kan drømme om. Kommuneforlaget gir da også langt på vei en garanti for kvaliteten på de tjenestebeskrivelser som ligger tilgjengelig i Nasjonal tjenestekatalog.

Men - Kommuneforlaget lager ikke kommunenes tjenestebeskrivelser!

Innbyggerne skal kunne oppfatte tjenestebeskrivelsen som "kontrakten" mellom innbygger og kommune. Det betyr at kommunen selv er ansvarlig for tjenestebeskrivelsen. Kommuneforlaget gir, som sagt, et godt utgangspunkt, men det er kommunen som må fortelle alt om de lokale forholdene. Kommuneforlaget beskriver på en god måte alt det formelle rundt kravet på en barnehageplass, men det er bare kommunen som kan fortelle hvor mye den koster og hvordan du søker på den. En god lokal tjenestekatalog gir deg et effektivt verktøy for å flette sammen informasjonen fra Nasjonal tjenestekatalog med lokal informasjon.

Knytningen til Nasjonal tjenestekatalog er viktig, ikke bare ved at kommunen får tilgang til å hente informasjon, men at denne knytningen bibeholdes, slik at endringer i Nasjonal tjenestekatalog "sildrer" automatisk ned i kommunenes tjenestebeskrivelser. Det skal ikke være nødvendig å gjøre store lokal tilpasninger i alle landets kommuner dersom det skjer endringer i regelverket som er felles for alle. Et godt eksempel er tjenesten "Avløserordningene i landbruket". For en tid tilbake kom en endring i lovverket som ikke lenger gir rett til tilskudd om du blir utkalt på sivilforsvarsøvelse. Slike endringer er felles for alle 431 kommuner, og det er ingen grunn til at dette skal oppdateres mer enn ett sted, nemlig i Nasjonal tjenestekatalog. Men - da er det også uhyre viktig at den lokale tjenestekatalogen henter endringen, slik at innbyggerne får rett informasjon.

InfoRed Tjenestekatalog, som gjennom Kommuneforlaget selges som KF Lokal tjenestekatalog, har en tett knytning til Nasjonal tjenestekatalog. Med en slik løsning er du sikret en god flyt av informasjon, og din kommunes tjenestebeskrivelser opprettholder den høye kvaliteteten.

Der endringene er mer omfattende, utarbeides nye versjoner av Nasjonale tjenestebeskrivelser. Et godt lokalt verktøy skal gjøre det enkelt å oppgradere den lokale tjenestebeskrivelsen i henhold til dette.

norge.no har lansert oppfølgeren til LivsIT - nemlig LOS. Med denne legges forholdene til rette for en standardisert måte å systematisere all informasjon fra tjenesteyterne på. InfoRed Tjenestekatalog har støtte for LOS - og har også støtte for å bruke de emneordene som Kommuneforlaget allerede har lagt inn i Nasjonal tjenestekatalog.

Det siste - men kanskje også viktigste behovet en god lokal tjenestekatalog skal dekke, er at selve arbeidet med beskrivelsene kan utføres raskt og effektivt. Dokumentasjon er nemlig ikke verdens morsomste jobb. InfoRed Tjenestekatalog har en lang rekke innebygde funksjoner som letter dette arbeidet.

Dessuten har InfoRed Tjenestekatalog et åpent grensesnitt for uthenting av data, basert på åpne og aksepterte standarder. Dette har resultert i at en lang rekke portalleverandører har integrert innholdet fra tjenestekatalogen i kommunens portalløsning.


Ansvarlig: Steinar Brun

Produkter

InfoRed | PUBLISERING
InfoRed | NYHETER
InfoRed | BILDEDATABASE
InfoRed | FORUM
InfoRed | BRUKERUNDERSØKELSE
InfoRed | MØTEROM
InfoRed | TJENESTEKATALOG
InfoRed | TELEFONKATALOG
InfoRed | GULE LAPPER
InfoRed | LAG OG FORENING