redigere enkelt
publisere effektivt

InfoRed Tjenestekatalog
Ny funksjoner for saksbehandlere

(05.06.2009) Når versjon 5 av InfoRed Tjenestekatalog blir lansert mot slutten av dette året, vil den få med seg et sett med nyttige informasjonstjenester for saksbehandlerne.

Ved å knytte tjenstekatalogen til andre informasjonskilder kan vi sette sammen informasjon på helt nye måter, som for eksempel å få oversikt over lovanvendelser i offentlig tjenesteyting på basis av emneordene i LOS, som er den nye offentlige tjenestestrukturen.

Abonnenter i Nasjonal tjenestekatalog vil få tilgang til nye informasjonstjenester, hvor informasjon som i dag først og fremst distribueres som e-post nå vil være tilgjengelig fra tjenestekatalogen.

De nye funksjonene blir utviklet som portlets i InfoReds portalløsning, som baseres på den svært anerkjente Liferay. Dette blir sterkt integrert i InfoRed Tjenestekatalog, slik at brukerne vil oppfatte dette som et velintegret sett tjenester.Ansvarlig: Steinar Brun

Produkter

InfoRed | PUBLISERING
InfoRed | NYHETER
InfoRed | BILDEDATABASE
InfoRed | FORUM
InfoRed | BRUKERUNDERSØKELSE
InfoRed | MØTEROM
InfoRed | TJENESTEKATALOG
InfoRed | TELEFONKATALOG
InfoRed | GULE LAPPER
InfoRed | LAG OG FORENING